ENTREGA NOTES EXTRAORDINARIA. DIJOUS DE 8:30 a 22h

Tastet d’atletisme: Escola Pompeu Fabra Reus

GUIÓ BÀSIC:

 • EL·LABORAR EL DOSSIER DE LA SORTIDA.

 • Tastet d’atletisme DOSSIER DEL PROFESSOR + DOSSIER DE L’ALUMNE.

 • Cadascú ha d’elaborar el que ell consideri oportú i adient per a aquesta sortida

 • Amb els objectius de la sortida i el nombre d’alumnes de 5è i 6è heu d’organitzar i planificar el vostre projecte de la sortida (plantejant els aspectes organitzatius i els continguts a treballar).

Per exemple:


 • Instal·lacions: Club esportiu Reus Ploms.

 • Data del tastet: 5 de Març.

 • Nombre d’alumnes: 52.


 • Activitats a fer durant el dia. Tenir en compte que siguin activitats variades i relacionades amb el tema a tractar. Han de ser divertides, atractives i educatives. Recordem que son alumnes 5è i 6è.

Les proves a realitzar: Velocitat 60 metres, salt de llargada, resistència, circuit d’agilitat, tanques i pes. Tothom fa totes les proves.

 • Penseu en els esclafaments: un general i els específics per cada prova.


 • Organització de l’alumnat de cicle en la sortida (ubicació i funció de l’alumnat del cicle). Qui s’encarrega de les proves, qui prepara les activitats, nombre d’activitats, ubicacions rotatives, fitxa esportista-àrbitre, activitat resum-final...

 • Premis: polseres i diplomes.


 • Timming de la sortida: 9-12.


 • Aquesta és una sortida esportiva, hi ha alumnes d’altres centres. Són alumnes de 5è i 6è.

 • El dossier de l’alumne ha d’anar enfocat a l’alumnat de 5è i 6è.


Recorda els punts per tal de millorar el present dossier: índex, numeració, dades, portada, justificació, representació gràfica, dibuixos, ortografia, marges, interlineats, etc...Data límit d’entrega: 8 de gener