PROVES AVALUATIVES (Recuperació LOGSE):


DATA LÍMIT PER PRESENTAR LES DIFERENTS TASQUES/VIDEOS

2ª CONVOCATÒRIA: DILLUNS 20 ABRIL 12h (respectarº la data i l'hora)

(abans podeu anar enviant els videos o deixar un USB a consergeria -previ avis al professor)