ENTREGA NOTES EXTRAORDINARIA. DIJOUS DE 8:30 a 22h